Onthaal-, orientatie- & observatiecentrum
Kompas
Maak kennis

KOMPAS

De vzw Kompas is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum binnen het Agentschap Jongerenwelzijn.

Onze opdracht als Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum is om, binnen een problematische leefsituatie, met een multidisciplinair samengesteld team in dialoog te gaan met de jongere en zijn context binnen een handelingsgericht diagnostisch traject.

Door begeleiding en observaties krijgen we zicht op het geheel.

We werken vervolgens in samenspraak een passend advies uit op maat van de jongere en zijn context.

Administratie en groep

Windekestraat 2
3600 Genk

T. 089 / 46.97.70
F. 089 / 46.97.74

kompas@ooockompas.be

Missie

De vzw Kompas, een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum, is een voorziening binnen het Agentschap Jongerenwelzijn dat deel uitmaakt van Integrale Jeugdhulp.

We bieden de mogelijkheid een geprotocolleerd diagnostisch proces te doorlopen met kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Rondom de jongere en zijn context vormen we daartoe een interdisciplinair team van hulpverleners, dat voortdurend gestimuleerd wordt zich verder te ontwikkelen zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Vertrekkend vanuit de opdracht van een maatschappelijke actor observeren we en gaan we in dialoog met alle betrokkenen om samen te zoeken naar de meest aangewezen en haalbare interventie, binnen de maatschappelijk gestelde grenzen.

Bij afronding van het proces bespreken we het verloop, de indicatiestelling en het advies met de betrokkenen en rapporteren we dit aan de opdrachtgever.

Visie

.

 • Gelijkwaardigheid &
  wederzijds respect

  In een ontmoeting van mens tot mens en vanuit een besef van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en diversiteit, brengen we mensen in dialoog met zichzelf en met anderen. We hanteren een open en directe communicatiestijl, werken krachtgericht en op maat van de cliënt. We kaderen problemen steeds binnen een brede context en trachten crisismomenten om te buigen tot momenten van groei. We nodigen uit tot beweging en stimuleren het opnemen van eigen verantwoordelijkheid binnen een maatschappelijk aanvaardbaar kader. We werken naar een totaalbenadering vanuit een interdisciplinaire samenwerking.

 • Lerende organisatie

  Medewerkers zijn het hart van onze lerende organisatie. We vragen niet minder dan bezieling, verantwoordelijkheidszin, engagement en leervermogen. Via een integratief model waar zowel oog is voor competentie- als voor talentmanagement valideren we de passie en de sterkten van individuele medewerkers, rekening houdend met eenieders leerstijl.

 • Naar een
  positieve
  toekomst!

Doelgroep & doelstelling

Doelgroep

Als OOOC biedt het Kompas hulp aan kinderen/jongeren en hun gezin wanneer de ontwikkeling vastloopt ten gevolge van een complexe samenspel van individuele en sociale factoren. De vastlopende gezins¬ en relatiepatronen hebben een impact op het dagelijks leven en kunnen zo hardnekkig worden dat ze de ontwikkeling en groei gaan belemmeren en zo een beperking gaan vormen in het dagelijkse leven.

Regelmatig terugkerende indicaties zijn:

 • een complexe, problematische leefsituatie
 • ernstige conflictsituaties binnen het gezin
 • context gerelateerde problematiek
 • ernstige schoolproblemen, schoolverzuim
 • psychische en/of emotionele problemen
 • kindinherente problematieken

Al naargelang de vraag van het cliëntsysteem en de verwijzer kunnen we hulpverlening aanbieden vanuit één van volgende modules:

 • Crisisbegeleiding (= mobiel/ambulant op verwijzing van het crisismeldpunt)
 • Crisisverblijf (= residentieel op verwijzing van het crisismeldpunt)
 • Kortdurend crisisverblijf
 • Handelingsgerichte diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand
 • Verblijf in functie van handelingsgerichte diagnostiek

Alle verblijfsmodules richten zich op jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar.

De overige modules staan open voor een kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar. Voor minderjarigen jonger dan 6 jaar dient er een afwijking te worden aangevraagd.

Doelstelling

De doelstelling van de aangeboden hulpverlening in het Kompas kan zonder onderlinge prioriteit maar met specifieke accentuering naargelang het ‘crisisverblijf’, ‘crisisbegeleiding’, ‘verblijf in kader van handelingsgerichte diagnostiek’ of ‘handelingsgerichte diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand’ is, samengevat worden in volgende punten:

 • De betrokkenen in de problematische leefsituatie helpen om hun kijk op die situatie te verhelderen of te herdefiniëren, waardoor er voor iedereen perspectieven op psychisch en pedagogisch beter functioneren ontstaan.
 • Mogelijke hulpverleningsstrategieën voorstellen en (helpen) opstarten.
 • Een optimale pedagogische zorg, aangepast aan de problematische situatie bieden aan de (opgenomen) jongere.
 • Het verzekeren van de continuïteit bij ontslag.

Privacy

Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door OOOC Kompas of over informatieveiligheid kan je contact opnemen met onze DPO (functionaris voor gegevensbescherming) op volgend e-mailadres: dpo@ooockompas.be

Vacatures

- Groepsbegeleider (werfreserve)
- Contextbegeleider
- Opnamecoördinator

OOOC Kompas biedt hulp aan kinderen en jongeren en hun gezin wanneer de ontwikkeling vastloopt ten gevolge van een complex samenspel van individuele en sociale factoren. We zoeken en stimuleren een bereidheid van alle betrokkenen om op zoek te gaan naar wat er precies aan de hand is, naar de factoren die hierin meespelen en naar de eigen krachten die kunnen benut worden om een nieuw perspectief te brengen in de bemoeilijkte leefsituatie.Groepsbegeleider (aanwervingsreserve)

Functieomschrijving:

Als groepsbegeleider vind je aansluiting bij en werk je verbindend en krachtgericht met jongeren. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en levert je bijdrage binnen het handelingsgerichte diagnostische traject. Je passie ligt in het kortdurend en intensief werken op maat van jongeren vanuit hun realiteit. Je biedt themagerichte activiteiten aan en verzamelt gerichte observatiegegevens m.b.t. de jongere. Je hebt oog voor groepsdynamische processen en kan hierop inspelen. Je neemt je deel aan huishoudelijke taken op. Je communiceert op een respectvolle en transparante manier met jongeren, hun context, verwijzers en met collega’s binnen de organisatie.

Profiel:

Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma behaald in een menswetenschappelijke richting. Je bent enthousiast en wordt uitgedaagd door het opnemen van eigen verantwoordelijkheden en het werken in teamverband. Je reflecteert over je eigen functioneren en gaat een continu groeiproces aan. Je bent sterk in open communicatie alsook in het bieden van duidelijkheid en structuur. Je hebt minimaal een eerste relevante werkervaring en bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod:

We verwelkomen je in een organisatie die volop in ontwikkeling is en bieden een gevarieerde en dynamische job met mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van je talenten en competenties. Je werkt deeltijds (75%) in een contract van bepaalde duur. Het loon is conform de loonbarema’s PC 319.01.

Solliciteren:

Sollicitaties met motivatiebrief en CV t.a.v. Miet Pellaers, Windekestraat 2, 3600 Genk of miet.pellaers@ooockompas.be.Contextbegeleider

Functieomschrijving:

Als contextbegeleider binnen het ambulant-mobiel-crisisteam kom je frequent aan huis. Je vindt aansluiting bij en werkt verbindend en krachtgericht met gezinnen. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en levert je bijdrage binnen het handelingsgerichte diagnostische traject. Je passie ligt in het kortdurend en intensief begeleiden van gezinnen vanuit hun realiteit. Je voert gesprekken met belangrijke contextfiguren en jongeren op alle momenten en in diverse contexten. Tijdens crisisbegeleidingen breng je een veranderingsproces op gang om veiligheid te installeren en verdere escalatie te voorkomen.
Je neemt deel aan een telefonisch permanentiesysteem voor de crisisbegeleidingen.
Je beheert je eigen agenda met de nodige flexibiliteit in functie van een vlotte werking (avonduren, permanentie,...).

Profiel:

Je hebt minimaal een bachelor diploma behaald in een menswetenschappelijke richting. Een bijkomende systemische of contextuele opleiding is een plus. Je bent enthousiast en wordt uitgedaagd door het opnemen van eigen verantwoordelijkheden en het nemen van initiatief. Je reflecteert over je eigen functioneren en gaat een continu groeiproces aan. Je bent sterk in open communicatie en kan een systemisch perspectief innemen. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een wagen.

Aanbod:

We verwelkomen je in een organisatie die volop in ontwikkeling is en bieden een gevarieerde en dynamische job met mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van je talenten en competenties. Je werkt deeltijds (75%) in een contract van onbepaalde duur. Het loon is conform de loonbarema’s PC 319.01.

Solliciteren:

Sollicitaties met motivatiebrief en CV vóór 09.06.2020 per e-mail aan Miet Pellaers miet.pellaers@ooockompas.be.
Na de brievenselectie bestaat de verdere selectieprocedure uit 2 rondes. De eerste ronde zal plaatsvinden op 19/06 (9-12u) en de tweede op 23/6 (10-13u). Gelieve hiermee alvast rekening te houden. De gesprekken gaan door op de Windekestraat 2 in Genk, in de grote vergaderruimte van ons gebouw. Hierdoor kunnen we de social distancing garanderen.Opnamecoördinator

Functieomschrijving:

Als opnamecoördinator ben je verantwoordelijk voor alle aspecten van het onthaal van cliënten. Dit begint met een actief wachtlijstbeheer en het onderhouden van de contacten met de Afdeling Continuïteit en Toegang. Je bent het eerste aanspreekpunt voor verwijzers en cliënten. Je voert gesprekken met belangrijke contextfiguren en jongeren in functie van de opstart van het diagnostisch proces. Je stelt op maat van de hulpvraag het passende team samen en zet hen op weg in het diagnostisch traject. Je vindt aansluiting bij en werkt verbindend en krachtgericht met gezinnen. Je hebt een hart voor de bijzondere jeugdzorg en kan werken met weerstand. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team maar werkt zelfstandig. Je monitort de in- en uitstroom en werkt proactief zodat beschikbare plaatsen zo snel mogelijk ingevuld worden. Je houdt hierbij rekening met de draagkracht van de teams maar durft ook druk uitoefenen wanneer nodig, zowel intern als extern. Je draagt zorg voor de administratieve taken die vasthangen aan het onthaal van cliënten (insisto, database, beschikkingen, ...). Je rapporteert aan de verantwoordelijke diagnostiek en bent lid van de stuurgroep. Daarin lever je een bijdrage aan de uitvoering van het strategisch organisatiebeleid en denk je innovatief mee na. Je beheert je eigen agenda met de nodige flexibiliteit in functie van een vlotte werking.

Profiel:

Je hebt minimaal een bachelor diploma behaald in een menswetenschappelijke richting. Je bent toegankelijk, klantgericht en aanklampend wanneer nodig. Je bent enthousiast en wordt uitgedaagd door het opnemen van eigen verantwoordelijkheden en het nemen van initiatief. Je bent efficiënt en digitaal onderlegd. Je kent de sociale kaart. Kennis van Signs of Safety en oplossingsgericht werken is een pluspunt. Je reflecteert over je eigen functioneren en gaat een continu groeiproces aan. Je bent sterk in open communicatie en kan een systemisch perspectief innemen. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een wagen.

Aanbod:

We verwelkomen je in een organisatie die volop in ontwikkeling is en bieden een gevarieerde en dynamische job met mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van je talenten en competenties. Je werkt deeltijds (75%) in een contract van onbepaalde duur. Het loon is conform de loonbarema’s PC 319.01.

Solliciteren:

Solliciteren met motivatiebrief en CV vóór 23.06.2020, per e-mail aan Miet Pellaers; miet.pellaers@ooockompas.be. Na de brievenselectie bestaat de verdere selectieprocedure uit 2 rondes. De eerste ronde zal plaatsvinden op 2 juli (13-17u) en de tweede op 9 juli (13-17u). Gelieve hiermee alvast rekening te houden. De gesprekken gaan door op de Windekestraat 2 in Genk, in de grote vergaderruimte van ons gebouw. Hierdoor kunnen we de social distancing garanderen.