Onthaal-, orientatie- & observatiecentrum
Kompas
Maak kennis

KOMPAS

De vzw Kompas is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum binnen het Agentschap Jongerenwelzijn.

Onze opdracht als Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum is om, binnen een problematische leefsituatie, met een multidisciplinair samengesteld team in dialoog te gaan met de jongere en zijn context binnen een handelingsgericht diagnostisch traject.

Door begeleiding en observaties krijgen we zicht op het geheel.

We werken vervolgens in samenspraak een passend advies uit op maat van de jongere en zijn context.

Administratie en groep

Windekestraat 2
3600 Genk

T. 089 / 46.97.70
F. 089 / 46.97.74

kompas@ooockompas.be

Missie

De vzw Kompas, een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum, is een voorziening binnen het Agentschap Jongerenwelzijn dat deel uitmaakt van Integrale Jeugdhulp.

We bieden de mogelijkheid een geprotocolleerd diagnostisch proces te doorlopen met kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Rondom de jongere en zijn context vormen we daartoe een interdisciplinair team van hulpverleners, dat voortdurend gestimuleerd wordt zich verder te ontwikkelen zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Vertrekkend vanuit de opdracht van een maatschappelijke actor observeren we en gaan we in dialoog met alle betrokkenen om samen te zoeken naar de meest aangewezen en haalbare interventie, binnen de maatschappelijk gestelde grenzen.

Bij afronding van het proces bespreken we het verloop, de indicatiestelling en het advies met de betrokkenen en rapporteren we dit aan de opdrachtgever.

Visie

.

 • Gelijkwaardigheid &
  wederzijds respect

  In een ontmoeting van mens tot mens en vanuit een besef van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en diversiteit, brengen we mensen in dialoog met zichzelf en met anderen. We hanteren een open en directe communicatiestijl, werken krachtgericht en op maat van de cliënt. We kaderen problemen steeds binnen een brede context en trachten crisismomenten om te buigen tot momenten van groei. We nodigen uit tot beweging en stimuleren het opnemen van eigen verantwoordelijkheid binnen een maatschappelijk aanvaardbaar kader. We werken naar een totaalbenadering vanuit een interdisciplinaire samenwerking.

 • Lerende organisatie

  Medewerkers zijn het hart van onze lerende organisatie. We vragen niet minder dan bezieling, verantwoordelijkheidszin, engagement en leervermogen. Via een integratief model waar zowel oog is voor competentie- als voor talentmanagement valideren we de passie en de sterkten van individuele medewerkers, rekening houdend met eenieders leerstijl.

 • Naar een
  positieve
  toekomst!

Doelgroep & doelstelling

Doelgroep

Als OOOC biedt het Kompas hulp aan kinderen/jongeren en hun gezin wanneer de ontwikkeling vastloopt ten gevolge van een complexe samenspel van individuele en sociale factoren. De vastlopende gezins¬ en relatiepatronen hebben een impact op het dagelijks leven en kunnen zo hardnekkig worden dat ze de ontwikkeling en groei gaan belemmeren en zo een beperking gaan vormen in het dagelijkse leven.

Regelmatig terugkerende indicaties zijn:

 • een complexe, problematische leefsituatie
 • ernstige conflictsituaties binnen het gezin
 • context gerelateerde problematiek
 • ernstige schoolproblemen, schoolverzuim
 • psychische en/of emotionele problemen
 • kindinherente problematieken

Al naargelang de vraag van het cliëntsysteem en de verwijzer kunnen we hulpverlening aanbieden vanuit één van volgende modules:

 • Crisisbegeleiding (= mobiel/ambulant op verwijzing van het crisismeldpunt)
 • Crisisverblijf (= residentieel op verwijzing van het crisismeldpunt)
 • Kortdurend crisisverblijf
 • Handelingsgerichte diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand
 • Verblijf in functie van handelingsgerichte diagnostiek

Alle verblijfsmodules richten zich op jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar.

De overige modules staan open voor een kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar. Voor minderjarigen jonger dan 6 jaar dient er een afwijking te worden aangevraagd.

Doelstelling

De doelstelling van de aangeboden hulpverlening in het Kompas kan zonder onderlinge prioriteit maar met specifieke accentuering naargelang het ‘crisisverblijf’, ‘crisisbegeleiding’, ‘verblijf in kader van handelingsgerichte diagnostiek’ of ‘handelingsgerichte diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand’ is, samengevat worden in volgende punten:

 • De betrokkenen in de problematische leefsituatie helpen om hun kijk op die situatie te verhelderen of te herdefiniëren, waardoor er voor iedereen perspectieven op psychisch en pedagogisch beter functioneren ontstaan.
 • Mogelijke hulpverleningsstrategieën voorstellen en (helpen) opstarten.
 • Een optimale pedagogische zorg, aangepast aan de problematische situatie bieden aan de (opgenomen) jongere.
 • Het verzekeren van de continuïteit bij ontslag.

Privacy

Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door OOOC Kompas of over informatieveiligheid kan je contact opnemen met onze DPO (functionaris voor gegevensbescherming) op volgend e-mailadres: dpo@ooockompas.be

Vacatures

- Groepsbegeleider

OOOC Kompas biedt hulp aan kinderen en jongeren en hun gezin wanneer de ontwikkeling vastloopt ten gevolge van een complex samenspel van individuele en sociale factoren. We zoeken en stimuleren een bereidheid van alle betrokkenen om op zoek te gaan naar wat er precies aan de hand is, naar de factoren die hierin meespelen en naar de eigen krachten die kunnen benut worden om een nieuw perspectief te brengen in de bemoeilijkte leefsituatie.Groepsbegeleider

Functieomschrijving:

Als groepsbegeleider vind je aansluiting bij en werk je verbindend en krachtgericht met jongeren. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en levert je bijdrage binnen het handelingsgerichte diagnostische traject. Je passie ligt in het kortdurend en intensief werken op maat van jongeren vanuit hun realiteit. Je biedt themagerichte activiteiten aan en verzamelt gerichte observatiegegevens m.b.t. de jongere. Je hebt oog voor groepsdynamische processen en kan hierop inspelen. Je neemt je deel aan huishoudelijke taken op. Je communiceert op een respectvolle en transparante manier met jongeren, hun context, verwijzers en met collega’s binnen de organisatie.

Profiel:

Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma behaald in een menswetenschappelijke richting. Je bent enthousiast en wordt uitgedaagd door het opnemen van eigen verantwoordelijkheden en het werken in teamverband. Je reflecteert over je eigen functioneren en gaat een continu groeiproces aan. Je bent sterk in open communicatie alsook in het bieden van duidelijkheid en structuur. Je hebt minimaal een eerste relevante werkervaring en bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod:

We verwelkomen je in een organisatie die volop in ontwikkeling is en bieden een gevarieerde en dynamische job met mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van je talenten en competenties. Je werkt deeltijds (75%) in een contract van bepaalde duur. Het loon is conform de loonbarema’s PC 319.01.

Solliciteren:

Solliciteren met motivatiebrief en CV vóór 1 oktober 2020, per e-mail aan Koba Geebelen; koba.geebelen@ooockompas.be.
Na de brievenselectie ontvang je uiterlijk 5 oktober 2020 bericht of je weerhouden bent voor een sollicitatiegesprek. Dit zal doorgaan op 7 oktober 2020 in de namiddag. Gelieve hiermee alvast rekening te houden. De gesprekken gaan door op de Windekestraat 2 in Genk, in de grote vergaderruimte van ons gebouw. Hierdoor kunnen we de social distancing garanderen.